VAKFA ÜYE KAYDI
Vakıf Senedi, Madde 13:

Vakıf için faydalı hizmetlerde bulunabilecek olanlardan E.T.Y.Ö.O. ve Y.T.Ö.O. mezunları ile Teknik Eğitim Fakültesi ve bu fakültelere bağlı Meslek Yüksek okullardan mezun olanlarla, orta dereceli teknik okullarda atölye ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapanlar, bu eğitim kurumlarından mezun olup, özel sektör veya kamuda çalışanlar ile henüz atanamamış Teknik Öğretmenler, yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilir. Üyeler genel kurulun veya gerektiğinde merkez yönetim kurulunun tespit edeceği üyelik aidatlarını muntazaman öderler. ( 2019 Yılı Aidatı 20 TL/ Ay )