Neden TEKEV'li olunur? TEKEV ne yapar?

TEKEV, bütün Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarını, ortak gayede tek çatı altında toplar.

TEKEV, Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında öğrenim gören Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı, başarılı öğrencilere, karşılıklı veya karşılıksız burs verir.

TEKEV, Mesleki ve Teknik Okul Mezunlarının özlük haklarını kollar,

TEKEV, Mesleki ve Teknik Eğitimin geliştirilmesi için teknik literatürü ülke ve milletler arası düzeyde takip eder.

TEKEV, Mesleki ve Teknik Eğitimin politikalarının oluşturulmasında önderlik, kılavuzluk yapar

TEKEV, Mesleki ve Teknik Eğitimi alanında ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak üzerine düşen her görevi yerine getirmeye çalışır ve bunun sorumluluğunu bilir.

Haydi sen de TEKEV'li olarak gönül birlikteliğimizi başlat...