Vakıf Senedi

Ankara Yenimahalle 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.9.1987 tarih 987/463-417 sayılı karari ile tescil olunan ( Teknik Eğitim Vakfı ) senedi, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.7.1990 tarih 1990/163-248 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

Vakfın Amacı

Tüm Teknik Eğitimcileri bir çatı altında toplayarak ülkemizin Mesleki ve Teknik Eğitim alanında gelişimine katkı sağlamaktır.

Misyonu

Mesleki ve Teknik Eğitim becerisine ve terbiyesine sahip donanımlı teknolojiyi kullanabilen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, Mesleki ve Teknik Eğitimin önemini ve gereğini toplumsal bilinç haline dönüştürmek.

Vizyonu

Ülkemizin Mesleki ve Teknik Eğitim alanında örnek bir model olmasını sağlamak ve bu amaçla yapılan her türlü faaliyet ve planlamada öncü güç olmak.

Hedefleri (Düzenleniyor)

Tekev Hakkında ( Tarihçe ) (Düzenleniyor)