TÜRKMETES (2014-2018)

TÜRKMETES (2014-2018) Beşinci İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (TÜRKMETES) (2014-2018) Beşinci İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Ankara Başkent  Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Teknik Eğitim Vakfını (TEKEV) temsilen Vakıf Başkan Vekili Zeynel Abidin KARAGÖZ katılım sağlamıştır.

Toplantıda,  Mesleki ve Teknik Eğitim için yeni düzenlemeler yapıldığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığı, çıraklık eğitimine ve işletmelerde beceri eğitimlerine giden öğrencilere alacakları ücretin üçte ikisi oranında devlet desteği verildiği, alan eğitimine başlayan bütün meslek lisesi öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığı, tüm meslek lisesi mezunlarına teknisyenlik unvanı verildiği ve meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin kaldırılarak yerine ek puan uygulamasının getirildiği hususlarına değinilmiştir.

Toplantıda söz alan TEKEV Başkan Vekili Zeynel Abidin KARAGÖZ: Öncelikle Strateji Belgesi ve Eylem Planındaki hususlarla ilgili görüşlerini belirtmiştir. KARAGÖZ daha sonra “Bakanlığımız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün son bir yıl içerisinde yapmış oldukları çalışmaları memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Ancak, Mesleki ve Teknik Eğitimin yıllardır birikmiş sorunları olduğunu da göz ardı edemeyiz. Eğitim sisteminin en önemli mihenk taşı öğretmendir. Mesleki ve Teknik Eğitimin olmazsa, olmazı olan Teknik Öğretmenler ile ilgili hiç bir maddeye yer verilmemiş olmasının üzüntü verici olduğunu, öğretmenlerin yeni teknolojilerin kullanılması için hizmet içi eğitime alınmaları gerektiğini, Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması sonucu yeni bir teknik öğretmen yetiştirme sistemine ihtiyaç bulunduğunu, yıllardır geriye gitmekte olan özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda çalışmalar yapılmasını, üyelerden gelen norm fazlası konumuna düşme, öğrenci sayısının mesleki ve teknik okullarda giderek azalması sonucu bazı bölümlerin kapanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yöneticisi, AR-GE, vb. birimlere geçici görevlendirilen teknik öğretmenlerin, tazminat, ek ders, yüz yüze eğitim de ve sınavlarda görev verilmemesi gibi olumsuzlukların giderilmesi gerektiğini, bahse konu olumsuzluklar sonucu öğretmenlerin genel itibariyle okullarında mutlu ve huzurlu olmadığını, mutsuz bir eğitim ordusu ile hangi sistem gelirse gelsin, hangi düzenleme yapılırsa yapılsın başarıya ulaşılamayacağını” belirtmiştir.

Ayrıca TÜRKMETES 2016 Yılı Çalışma Planı Ocak-Aralık Dönemi Raporu Kurul Üyelerinin görüşüne sunularak Strateji Belgesinde yer alan tedbir maddelerinin tamamlanma durumu ve faaliyetlerin çıktılarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. TÜRKMETES 2017 Yılı Taslak Çalışma Planı ve 2018-2023 Dönemi Hazırlık Süreci Takvimi Kurul Üyelerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>