TEKEV KAMUOYU AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA AÇIKLAMA;

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV), yıllarını mesleki ve teknik eğitime vermiş öğretmen, yönetici, akademisyen ve uzmanlardan oluşmuş arkadaşlarımız tarafından 1987 yılında kurulmuştur. Vakfımız güçlü bir üye profiline sahip olup, mesleki ve teknik eğitimin canlı hafızası ve otoritesi olarak görülmektedir.

TEKEV kuruluşundan bu yana Mesleki ve Teknik Eğitim alanında ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve geleceğin şekillenmesine katkı sağlamak için üzerine düşen misyonun farkındadır.

Vakfımız, kuruluşuna imza atıldığı vakıf senedi doğrultusunda, geçmişte olduğu gibi bu gün de, hiçbir siyasi platform ve oluşumun içerisinde yer almadan, siyaset üstü kurumsal kimliğiyle faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Vakıf üyelerimiz ve gönüllülerimiz arasında vatanseverliği yanısıra, farklı fikir ve dünya görüşüne sahip insanların var olmasını, zenginliğimiz olarak görülmekteyiz.

Ancak; bu çeşitlilik içinde, hiç bir üye veya gönüllümüzün, katıldıkları herhangi bir siyasi toplantıda, Vakfımızın Genel Merkez Yönetim Kurulunun onay ve imzası alınmadan temsil etme hakkı yoktur. Tüm üye ve gönüllülerimizin, Vakfımızın ismini ve kurumsal kimliğini herhangi siyasi oluşum ile bir araya getirecek yorum ve davranışta bulunmaktan kaçınmalıdırlar.

Bu açıklamanın her zaman olduğu gibi, yakın tarihte gerçekleşecek olan referandum propaganda döneminde de, yanlış algılara sebebiyet verilmemesi açısından, tüm üye, gönüllü ve kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür.

Saygılarımızla                                                                            

Erdoğan ÖZEN

Genel Başkan.

Teknik Eğitim Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına.

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>