TEKEV 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliği

TEKEV Öğretmenler Gününü kutladı

TEKEV'in 24 Kasım Öğretmenler nedeniyle düzenlediği yemekli toplantıda mesleki ve teknik eğitim camiası  bir araya geldi. TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, "Öğretmenlik mesleğine emeği ile saygınlık kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi. 

Teknik Eğitim Vakfı'nın (TEKEV) Öğretmenler Günü nedeniyle organize ettiği yemekli programda mesleki ve teknik eğitimci camia bir araya geldi. 

TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen'in ev sahipliği yaptığı yemekli kutlama programı,  Atlantis AVM Bursa Kubbe Saray  İskender'de  gerçekleştirildi. Vakıf üyesi teknik öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği programa; milletvekilleri, milli eğitim camiasından genel müdürler, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hüseyin Rıza Börklü, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda meslek lisesi müdürü katıldı.  

Gecede bir konuşma yapan TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya  gelmekten duyduğu memnuniyeti  dile getirerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Özen, "Bilgi toplumu olmanın en temel şartı eğitimli insan gücüne sahip olmaktır. Bu doğrultuda ülkemizin teminatı olan genç nesilleri üstün gayretleriyle yetiştiren, öğretmenlik mesleğine emeği ile saygınlık kazandıran tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum." diye konuştu.  

Konuşmasında Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özen, "Sınır komşularımız Suriye ve Irak’ta iç savaş bütün şiddeti ile devam ediyor. PKK-IŞID Terörü bazen içimizde, bazen de yanı başımızda cana kıymaya devam ediyor. Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken 15 Temmuz darbe kalkışması da maalesef ülkemizin itibarına, değerine kara bir leke düşürdü.15 Temmuz darbe girişiminde bulunanları huzurunuzda tekrar lanetlediğimi belirtmek isterim." dedi. 

İŞBAŞI EĞİTİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

"Mesleki ve teknik eğitimin olmazsa olmaz özelliği işbaşında eğitimdir." diyen Özen, "Mesleki/Teknik eğitim politikaları belirlenirken, mesleki eğitimde rol alan tüm paydaşların görüş ve önerileri değerlendirilmelidir. Şurası bir gerçektir ki, teknolojilerin sürekli değişmesi ile ortaya çıkan değişim ihtiyacı mesleki/teknik eğitimi de etkilemektedir. Eğitimin okul dışında sürdürülmesi gerekliliği yeni eğitim modeli olarak karşımıza iş başı eğitimin önemini çıkarmaktadır. Mesleki/Teknik eğitimde işbaşı eğitimine sürdürülebilirlik kazandırılmalıdır." şeklinde konuştu. 

Endüstri 4.0 uygulamalarının Türk sanayisi için önemli bir katma  değer yaratacağını ve sektörlerde önemli fırsatlar sunabileceği vurgulayan Özen, "Her ne kadar makinelerin birlikteliğinden, akıllı makinelerden, nesnelerin internetinden Endüstri 4.0’dan bahsedilse de,  ana aktör yine insan olacaktır. Makine ve robotların öne çıkacağı göz önüne alınsa da, bunları yapanın yine insan olacağı, kaliteli işgücüne olan ihtiyacın bugünden daha fazla olacağı göz ardı edilmemelidir. Zira, yeni iş  ve yaşam şartlarını sade teknoloji değil,aynı zamanda bu teknolojileri geliştirecek, hizmete ve ürüne dönüştürecek ve bunları kullanacaklar insanlar oluşturacaktır. Aslında, vakit geçirilmeden Sanayi/Endüstri 4.0 kadar, yarının iş modelleri, yarının iş süreci, yarının teknik eğitimi müzakereye açılmalıdır, tartışılmalıdır." ifadelerini kullandı.  

ENDÜSTRİ 4.0/TÜRKÜRETİM 4.0 İLE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Özen, "Endüstri 4.0/Türküretim 4.0, birçok alanı etkilediği gibi eğitim ve öğretim süreçlerini de etkileyecektir. Öncelikli olarak mesleki/teknik eğitimde ne (programlar), ne kadar (süre), nasıl (metedoloji) ve hangi araç-gereçlerle öğretileceği de bugünkü duruma göre büyük çapta değişecektir. Sadece teknolojik değişim olmayacak, onların kullanış biçimleri de değişecektir. İşyerlerinin tüm fonksiyonlarında pozisyon, görev ve iş tanımları sürekli değişime tabii olacak, buna bağlı olarak da mesleki eğitimin de yaşam boyu öğrenme haline dönüşmesi gerekecektir. Bu süreç içerisinde işyerlerinin çalışan elemanları mesleki eğitimden başlayarak çok daha fazla Bilişim-İletişim Teknolojileri (BİT) donanımlı olmak zorunda kalacaktır. Mevcut mesleki/teknik eğitim programı ve müfredatlarının Endüstri 4.0/Türküretim 4.0'ı var eden teknolojiler ve buna bağlı olarak gerek duyulan yeni beceriler açısından gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekecektir. Yine Türküretim 4.0’ın gerektirdiği becerilerin; teknoloji kullanımı, bilgi yetkinliği, öğrenme istekliliği, problem çözme, inisiyatif alabilme, ekip çalışması ve sürekli işbirliği, değişime kolay adapte olma ve hız olacağını da söyleyebiliriz." diye konuştu. 

"TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ"

Özen şöyle devam etti: "Biz Teknik Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a  buradan sesimizi tekrar duyurmak istiyoruz. Biz teknik öğretmenlerin seslerine kulak veriniz, özlük haklarımızda yaşanan gelişmelere uygun olarak yeni düzenlemeler yapınız. Teknik öğretmenlerin ilave eğitim-öğretim tazminatını branş ayrımı yapmadan yüzde  40’a, ek göstergesini de 3600’a çıkartılmasını bekliyoruz. Kalkınma için sosyal, ekonomik gelişmişlik kadar, insani gelişmişlik de önemli. Üreten toplum olmak zorundayız. Beşeri sermayeye ihtiyacımız var. Bizce bunun yolu da mesleki-teknik eğitimden geçmektedir. Teknik Öğretmenlerimizin maddi sorunları çözüldüğünde inanınız, bulundukları bölgede, çalıştıkları okullarda gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerdir."

Gecede, kutlama programına renk katan TRT Gençlik Korosu, Türk Sanat Müziği'nin sevilen parçalarını seslendirdi. 

Diğer fotoğraflar aşağıdaki linktedir.

http://tekev.org.tr/album.php?id=34
<<Önceki Haber Sonraki Haber>>