AKCA PROJESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Kayıt dışı istihdam tamamen önlenmelidir  

 

AKÇA Projesi'nde konuşan TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, "Bölgesel geri kalmışlık, hızlı nüfus artışı ve iç göç nedeniyle şehirlerimizde işsiz nüfus hızla artmaktadır. Şehirlerde işsiz nüfusun hızla artış göstermesi, bireylerin işteki seçiciliğini kırarak, sigortasız çalışmalarına neden olmaktadır." dedi.


 

Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) işbirliği ile Holiday Inn Otel'de gerçekleştirilen 'Ankara'da Kayıt dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerin Geliştirilmesi Projesi'nin  (AKÇA Projesi) Açılış Toplantısı'na mesleki ve teknik öğretmenlerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan  yoğun bir katılım oldu. 

 

Toplantıda konuşan MESVAK Genel Başkanı Nurettin Konaklı ve TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen'in yanı sıra oturum yöneticisi Atılım Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bircan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, İş-Kur Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı  Mehmet Aslan, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdemir ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf Çidem de kayıt dışılığın ve mesleki eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili birer sunum gerçekleştirdi.  

 

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen, toplantıda yaptığı konuşmada; vakıf olarak mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Ülkemizde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda vakıflar tarafından yapılan katkılar çok büyük oranlara ulaşmıştır. Hepimizin bildiği gibi vakıflar temelde gönüllülük esasına dayalı, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarıdır. Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV), Tüm teknik eğitimcileri bir çatı altında toplayarak ülkemizin Mesleki ve Teknik Eğitim alanında gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin neresinde bir mesleki teknik eğitim kurumu varsa vakfımız orada da vardır. 20 bini geçen üyesi ile mesleki ve teknik eğitimin önemini ve gereğini bir toplumsal bilinç haline dönüştürmek, ülkemiz mesleki ve teknik eğitiminde örnek bir model yaratabilmek kısaca eğitimde, üretimde ve yönetimde ülkemizin gücü olabilmek için faaliyetlerini ilk kuruluş günkü heyecanı ile devam ettirmektedir. Vakfımız 30 yıllık geçmişi ve tecrübesiyle Türk Mesleki-Teknik Eğitiminde ulu bir çınardır. Bugüne kadar binlerce teknik eğitim gören ve ihtiyacı olan başarılı gençlerimize burs vermiş, onların iaşe ve ibate masraflarını karşılamış ve karşılamaya devam etmektedir." dedi. 

 

'İŞSİZ NÜFUS HIZLA ARTMAKTADIR'

Özen şöyle devam etti: "Bugün burada Müteşebbis Gelişim Vakfımızın sahibi olduğu, Teknik Eğitim Vakfımızın da proje ortağı olarak yer aldığı kısa adı AKÇA olan, 'Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi' Açılış Toplantısı için bir araya geldik. Bölgesel geri kalmışlık, hızlı nüfus artışı ve iç göç nedeniyle şehirlerimizde işsiz nüfus hızla artmaktadır. Şehirlerde işsiz nüfusun hızla artış göstermesi, bireylerin işteki seçiciliğini kırarak, sigortasız çalışmalarına neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkemizde, istihdam yaratma imkânları sınırlıdır. Bu nedenle kayıtlı sektörde istihdam edilemeyen işgücü, piyasaya giriş ve çıkışın kolay olduğu, herhangi bir eğitim ya da uzmanlık gerektirmeyen, büyük miktarda sermayeye ihtiyaç duyulmayan evde çalışma, fason üretim, işportacılık, simitçilik, pazarcılık, su satıcılığı vb. işlerin yapıldığı informal sektörde sigortasız olarak çalışmaktadır. Bu durum ise kayıt dışı istihdamın artış göstermesine neden olmaktadır. Ülkemizde başta tarım sektörü olmak üzere; imalat, tekstil, inşaat ve hizmetler sektörlerinde kayıt dışı istihdam oldukça yaygındır. Proje ile kayıt dışı çalışmanın kişide, işletmede ve toplumda yarattığı olumsuzlukların en asgari seviyeye indirilmesi doğrultusunda bir farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. SGK verilerine göre, Ankara ilimizde 2010 yılında yüzde 21.36 olan kayıt dışı istihdam oranı, 2015 yılı itibariyle yüzde 17,09'a düşmüştür. Ülkemizin genel ortalaması 2015 yılı itibariyle yüzde 33,57 olduğuna göre, ilimiz, ülkemiz ortalamasına göre çok düşük, görülse de bu oranın ilimizde önce yüzde 15,00’in altına daha sonra da yüzde 10,00’un altına düşürülmesi, kayıt dışı istihdamın tamamen önlenmesi hedefimiz olmalıdır. Teknik Eğitim Vakfı, yürütmüş olduğu tüm faaliyetler ile yer almış olduğu proje çalışmalarında ülkemizin ekonomi ve teknolojide gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi noktasında her türlü gayret ve çabayı göstermektedir. Şu gerçeğin altını huzurlarınızda bir kez daha çizmek isterim, ülkemizin Tarım Toplumundan, Sanayi Toplumuna geçişinde ülkemizin en ücra köşelerine kadar dağılmış, görev almış, teknik öğretmenlerin çok büyük özveri ve gayretleri olmuştur." 

 

ENDÜSTRİ 4.0 DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ GELİŞİMİ  

Endüstri 4.0 devriminin son yılların önemli bir gelişmesi olarak görüldüğünü ve eşsiz bir pencere açtığını vurgulayan Özen, "Türk Mesleki ve Teknik Eğitimin günün teknolojisine uygun olarak, dinamik bir yapı kazanabilmesi açısından en tepeden, en aşağıya kadar gözden geçirilerek, yeniden reorganize edilmeye ihtiyacı vardır. Endüstri 4.0 devriminin süreçlerine uygun olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere uygun olarak tüm tarafların katılımları ile teknik eğitimde yeni bir başlangıç yapılmasının, yeni bir sıçrama yapmamızın gerekli olduğuna inanıyor, bu tür projelerde yer almaktan, katkı vermekten onur ve huzur duyduğumuzu, önümüzde bu konuda yapılması gereken birçok projenin olduğunun bilinciyle, AKÇA Projemizin başta başkent Ankara’mız olmak üzere, ülkemizin yararına ve gelişimine katkı verecek sonuçlara vesile olması dileklerimle, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı. 

 

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>