TEKNİK ÖĞRETMENLERİN OTOGAZ İSTASYON SORUMLU TEKNİK MÜDÜRÜ OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Teknik Öğretmenlerin Otogaz İstasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapmalarını sağlayacak olan yönetmelik uygulamalarına açıklık getirmek üzere TEKEV Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Özkan AVCI tarafından, YÖK’e başvuruda bulunuldu. Özellikle MYO mezunu bir çok branş ve meslek dallarında söz konusu müdür atanabilmesi mümkün iken bu uygulamalardan Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının yararlanmasının şart olduğu Genel Başkan Özkan AVCI tarafından dile getirildi.
TEKEV Genel Başkanı Özkan AVCI tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖK ve EPDK yetkilileri ile yapılan görüşmelerden umutlu olduklarını, atanamayan genç Teknik Öğretmenler için ayrı bir iş kapısı olarak gördüklerini, yasal ve hukuki açıdan bu uygulamalarda Teknik Öğretmenlerin yer alması için bütün girişimlerin yapılacağını kaydetti.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNA
İLGİ : 12 Aralık 2013 Tarih ve 28499 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve  Sorumlu Müdür Yönetmeliği

İlgi Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) bendinin (b) fıkrasında tanımlanan “Otogaz istasyonları için” Sorumlu müdür olacak kişilerin tanımlaması yapılırken; …. meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak….” ifadesi yer almaktadır.
Ön Lisans (MYO) Makine Bölümü mezunları ilgi yönetmelikte yer aldığı halde, Lisans mezunu Teknik Eğitim Fakültesinin; Makine Bölümleri, Metal İşleri Bölümleri, Tesisat Teknolojisi Anabilimdalı mezunu vakfımız üye ve gönüllülerinin, bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda tereddüde düşülmüştür. Yazılı olarak oluşturulacak görüşünüzün tarafımıza bildirilmesini, bilgi edinme ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde talep ediyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Özkan AVCI
Teknik Eğitim Vakfı
Genel Başkanı

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>