2014 TEKNİK ÖĞRETMENLERİN MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMINI ÖZKAN AVCI AÇIKLADI

Teknik Eğitim Vakfı Genel Başkanı Özkan AVCI,  Teknik Öğretmenlerin gündemindeki Mühendislik Tamamlama Programı Uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

2014 TEKNİK ÖĞRETMENLERİN MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMI

1992 yılında Vakfımızın ciddi maddi ve manevi desteği ile yapılan ihtiyaç analizi ve ARGE çalışmaları ile ortaya konulan problemlerin üstüne giden zamanın Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, TBMM ‘de grubu bulunan bütün siyasi partilerin hepsinin ortak görüşü ile çıkarılan 3795 Sayılı Yasa ile Teknik Öğretmenlere alanlarında “en fazla iki yarıyıl tamamlama programından” sonra Mühendis olmaları sağlanmıştır. Bu hak ancak 2013 yılı itibarı ile ağır aksak, şartlı ve bir çok çekiniklik içerisinde sağlanmıştır. Geçen yıl ilk uygulama olması sebebiyle Vakfımız uygulamalar hakkında bir çok eksikliğin düzeleceği umuduyla sürece ciddi katkı sağlamıştır.  Ancak aşağıdaki eksikliklerin bu yıl tamamlanması için YÖK, MEB ve diğer ilgililerin dikkatini çekerek, çözüm oluşturmak için girişimler sürdürülmektedir.

1-  Mühendislik tamamlama eğitimine katılan Teknik Öğretmenlerin halen bir işte çalıştıkları göz ardı edilmeden, yetişin eğitimine uygun bir yapı içerisinde, mevcut öğrencilerle birlikte eğitime alınmaları yerine; hafta sonu, akşam mesai saati sonrasında veya yaz tatillerinde uygulanmalıdır.
2-  3795 sayılı yasa Mühendislik Tamamlama Eğitiminin en fazla iki yarıyılda yapılacağını öngörüyor olduğu açıkça ifade edildiği halde bir çok Mühendislik Fakültesinde 3/4/5 yarıyıl uygulamasına acilen son verilerek, 2 yarıyıldan fazla bu programların uzatılmasına YÖK izin vermemelidir.
3-  Bu yıl Teknoloji Fakülteleri ilk mezunlarını vermiştir. 2014 Mühendislik Tamamlama Programlarının Mühendislik Eğitimi veren, Teknoloji Fakültelerinde de uygulanması sağlanmalıdır.
4-  2014 Mühendislik Tamamlama Programlarının Vakıf, Devlet Üniversitesi ayrımı yapılmadan, İstekli, bütün Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinden istekli olanların hepsinin uygulaması sağlanmalıdır.
5-  Yapı Ressamlığı Bölümü mezunları geçen yıl çok ciddi fedakarlık yaparak, sistem dışına itildikleri halde sessiz kalmışlardır.  2014 Mühendislik Tamamlama Programına acilen dahil edilmeli ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlamaya alınmalıdır.

Yukarıdaki hususlar Teknik Eğitim Vakfı İçin kırmızı alanlardır. Uygulamanın Anayasa, Yasa, Yönetmelik ve diğer merri mevzuatlar çerçevesinde yapılmasını, sürdürülebilir kılınmasının takipçisi olduğumuz bilinmelidir.

Özkan AVCI
TEKEV Genel Başkanı

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>