TEKEV Genel Merkez Yönetiminden, Ankara Sanayi Odası Başkanı ÖZDEBİR′e Ziyaret

Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Merkez Yöneticileri; Genel Başkan Özkan AVCI, Genel merkez Denetleme Kurulu Başkanı Erdoğan ÖZEN, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan ÖZDEMİR’den oluşan heyet ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR’i makamında ziyaret ederek, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında işbirliğini geliştiren ve geleceğe ışık tutacak projelerini sundu.
Mesleki ve Teknik Eğitimcilerin, Teknik Öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve Sanayi ile İş Hayatının beklentilerine cevap verebilecek eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin ele alındığı görüşmede, Teknik Öğretmenin gelecekteki rolleri ile istihdam politikalarının merkeze alındığı stratejilerin biran evvel hayata geçirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

TEKEV Genel Başkanı Özkan AVCI; sanayi merkezlerindeki üretim ortamları ile organize sanayi bölgelerindeki sürdürülebilir rekabetçi bir anlayışla üretimin geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla mesleki eğitimin çağın gereğine göre yapılması gerektiğini vurguladı. Mesleki ve Teknik Eğitimin çağın teknolojik bakımdan yenilikçi bir  anlayışın Teknik Öğretmenler tarafından hayata geçirilmesi için Vakıf olarak gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR; Mesleki ve Teknik Eğitimin üretim açısından önemli bir bileşen olduğuna dikkat çekerek, Teknoloji Fakültelerinin ilk çıkışında Teknik Öğretmenlerin biriktirdiği değerler ve uygulamalar üzerine inşaa edilmiş, uygulama ağırlıklı bir mühendislik disiplinin hayata geçirilmesini önemsediklerini ifade etti. ÖZDEBİR, Mesleki ve Teknik Eğitimin üretime, iş hayatına yüzünü dönerek, bilginin üretime dönüştüğü bir anlayışı geliştirmenin önemini vurguladı.

TEKEV Denetleme Kurulu Başkanı Erdoğan ÖZEN; Mesleki ve Teknik Eğitimin günümüzde beklenilen nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu, sivil taraflar ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından sürecin ele alınması gerektiğini vurguladı. Şayet bu süreç günümüzde ele alınarak sorunların çözümü için yaklaşım geliştirilemez ise, ileri ki süreçte daha büyük ve onarılamaz sorunlarla karşı karşıya kalınacağına dikkat çekti.

Sorunların görüşülmesi, ortak bir yaklaşım ve hareket tarzı geliştirmeye olan ihtiyaç  ifade edilerek, görüşme tamamlandı.

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>