Teknik Öğretmen Yetiştirme Toplantısı Yapıldı

Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Değerlendirme Toplantısı, Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Üç farklı oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda birbirinden değerli uzman konuşmacılar söz alarak görüş ve değerlendirmede bulundu.

Toplantıda; Türkiye’de Teknik Öğretmen Yetiştirme Stratejisi, Avrupa Birliği Ülkelerinde Teknik Öğretmen Yetiştirme, Belgelendirme ve Kalite Güvence Sistemi ve Ülkemizde Teknik Öğretmen Yetiştirmede Belgelendirme ve Kalite Güvence Sisteminin Kurulması konuları değerlendirilerek karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Erdoğan Özen katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Eski adları kız, erkek teknik ve ticaret turizm eğitim fakülteleri olan Mesleki ve teknik eğitimin temeli Gazi Üniversitesi ile atılmıştır. Ankara Sanayi Odası 52. kuruluş yıl dönümünde ülkemizin öncü kuruluşlarından biridir ve ilimizin sadece bozkırdan sanayi başkenti olmasına değil, memur şehrinden  sanayi şehri olmasına da örnek çalışmalarla imza atmış ve imza atmaya devam etmektedir.  Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV), Tüm teknik eğitimcileri bir çatı altında toplayarak ülkemizin Mesleki ve Teknik Eğitim alanında gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 20 bini geçen üyesi ile mesleki ve teknik eğitimin önemini ve gereğini bir toplumsal bilinç haline dönüştürmek, ülkemiz mesleki ve teknik eğitiminde örnek bir model yaratabilmek kısaca eğitimde, üretimde ve yönetimde ülkemizin gücü olabilmek için faaliyetlerini ilk kuruluş günkü heyecanı ile devam ettirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından  Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji Müdürü Mustafa Daşçı da yaptığı konuşmadaMevlana’nın, “Eskiye ait ne varsa dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım” sözlerini paylaşarak, toplantının ülkede teknik öğretmen yetiştirilmesine bir model belirlemesi açısından faydalı ve yararlı olacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen konuşan Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Ali Yılmaz da dünün iyi analiz edilmesine değinerek şunları ifade etti:  “Geçmişte başarılı şekilde uygulanan modellerin bugün uygulanacak modellerin başarılı olmasında önemli olduğuna inanıyorum. 90’lı yılların sonunda mesleki ve teknik eğitim bir akıl tutulması yaşadı. Bugün geldiğimiz noktadaki kayıplar o günkü sebeplerin önemli sonuçları ve orada atılmış olan yanlış temelleridir. Geçmişteki öğretmen yetiştirmede yararlanılan ve güzel sonuçlar elde edilen sistemlerden yararlanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sadece mesleki ve teknik eğitim öğretmeni yetiştirmede değil tüm alanlarda böyle bir zaruret var. YÖK ile bu konuda iş birliğimiz var ve öğretmen eğitimine çekidüzen verilmesi konusunda tavsiye ve görüşmelerimiz sürmektedir.”

Teknoloji Fakültelerine değinen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ise konuşmasında,“Teknoloji Fakülteleri kurulmalı ve Teknoloji mühendisi yetiştirilmeli ama bunların diğer fakültelerden bir farkı olmalı. Örneğin bu fakülte mezunlarının becerisi ve uygulaması diğer fakültelerden daha iyi olmalıdır. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde herhangi bir talep olduğunda bu fakülte mezunları bir pedagojik eğitim alarak teknik okullara öğretmen olarak atanabilmelidir. Dolayısıyla bu konuda atanamayan öğretmenlerin atama sorununu da çözmüş oluyoruz. Ama buradaki sorunumuz hem teknik eğitimdeki arkadaşların teknoloji fakültelerine geçiş problemi yaşaması, hem de Türk Mimar ve Mühendisler Odalarının buradan mezun olanlara mühendislik diploması verilmesine karşı olmasıdır. Teknoloji fakültesi bünyesindeki bölümlerin mühendislik fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden farkı, teknoloji fakültesi öğrencilerinin işyeri eğitimi görecek olmalarıdır. Böylece beceri niteliği olan mühendisler yetişecektir.” dedi.

Teknoloji ile sanayi sektörü arasındaki ilişkinin mesleki ve teknik eğitim üzerindeki etkisine değinen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ise şunları kaydetti: “70’li yıllardan itibaren teknik eğitim fakülteleri kan kaybetmeye başladı. O dönemde teknik eğitim fakültelerindeki öğretmenler yurtdışını görmüş insanlardı ve laboratuar açısından da sanayinin çok üstünde bir yerdeydiler. Ama ne zamanki sanayi canlandı,  sanayici ayakta durabilmek için dünya firmaları ile rekabet etmek zorunda kaldığı için teknolojiyi takip etmeye başladı. Aradaki makas açıldı ve beraberinde ayak uyduramayan teknik eğitimimiz itibar kaybetmeye başladı.  Mesleki ve teknik eğitimin en büyük paydaşı bizzat özel sektörün tam kendisidir. Dolayısı ile özel sektörün ihtiyaçlarını tam anlayıp,  özel sektöre göre adam yetiştirmek siz değerli eğitimcilerin görevidir. İmalat sanayinde çok sıkıntımız var. Bugün sanayinin iki tip insana ihtiyacı vardır. Bunlardan biri iyi bir akademik eğitim almış, bunun yanında uygulamayı da bilen insanlara, diğeri ise bugün sanayinin en şikâyetçi olduğu kısım piramidin tabanını oluşturan sonunda ‘ci’ eki olan meslek erbaplarına ihtiyaçlarımız var. En büyük sıkıntı da yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaçtır.”

Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Değerlendirme Toplantısı’nın son konuşmacı Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu’nun tüm katılımcılara hitaben yaptığı teşekkür konuşmasının ardından program sona erdi.

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>