MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin yeterliliğinin belirlenmesi, Teknik Öğretmenlerin günümüz teknolojik ve sosyal alanda yetkinliklerinin geliştirilmesi, ülkemiz üretim ve hizmet sektörlerinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir anlayışın tesis edilmesi açısından son derece önemlidir. Bu anlayış, ekonomik ve sosyal hayatımızı çok yakından etkileyecek ve gerek sektörlere gerekse Teknik Eğitim kurumları ile aktörlerinin eylemlerine ciddi bir ivme kazandıracaktır.

Bu amaçla; Teknik Eğitim Vakfı, Ankara Sanayi Odası(ASO) ve Gazi Üniversitesi birlikteliğinde 6.Seviye yeterliliğe karşılık gelen, Geleceğin Teknik Öğretmeninin yeterliliklerinin geliştirilmesi stratejisini, yetkinliklerin bilimsel temelde ele alınarak ölçülebilir yaklaşımla “Ulusal Teknik Öğretmen Yetiştirme Stratejisini” kamuoyu nezdinde ele alarak ilgili taraflarca tartışılmasına, Ulusal Öğretmen yetiştirme uygulamalarının sorgulanmasına katkı sunmak üzere  22 Nisan 2015 tarihinde Ankara Sanayi Odası(ASO) Teknik Kolej’inde bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

“Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı”na teşriflerinizi diler, saygılar sunarız.

Çalıştay Daveti 

Çalıştay Programı

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>