19. GENEL KURUL İLANI

TEKNİK EĞİTİM VAKFI GENEL KURUL İLANI

Teknik Eğitim Vakfı’nın 19. Olağan Genel Kurulu 29.09.2018
Cumartesi günü saat 14:00’de Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Konferans Salonu Beşevler/ANKARA adresinde toplanacaktır. Çoğunluk
sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul 06.10.2018 Cumartesi günü
aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere
toplanacaktır.
Tüm üyelerimizin genel kurulumuza teşrifleri saygı ile duyurulur.

Erdoğan ÖZEN
Teknik Eğitim Vakfı Genel Başkanı.

GÜNDEM;
1. Açılış ve Yoklama.
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3. Divan Teşekkülü (1 Başkan,2 Katip Üye)
4. Açılış Konuşması.
5. Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası.
6. Mali Raporun Okunması ve İbrası.
7. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası.
8. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.
9. Dilek ve Temenniler.
10. Kapanış.

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>