3600 EK GÖSTERGE MECLİSTE

Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılarak öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi amacıyla TBMM’ye sunulan Kanun Teklifi görüşülmesi amacıyla 30 Kasım 2016 günü BMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir. Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu; öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılarak öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının yükseltilmesi için TBMM’ye Kanun Teklifi sunmuştur.

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu; “Çağdaş ve modern bir ülke olmanın en önemli göstergesi eğitime ve eğitimciye verilen değerdir. Eğitime yapılan yatırım ülke ve toplumların geleceğine yaptığı en önemli yatırımlardan birisidir.

Eğitimi etkileyen birçok unsur vardır ama bunlardan en önemli olanı öğretmendir. Çünkü eğitimi etkileyen diğer unsurlar öğretmen olmadan bir anlam ifade etmez.

Öğretmenler okulda sadece öğretim görevini yerine getirmez bunun yanında eğitim görevini de yerine getirir. Yani, öğretmenler öğrencileri bilgi ile donatarak meslek sahibi olması konusunda yardımcı olurken bir taraftan da düşünceleri, davranışlarıyla öğrencilere model olarak öğrencilerin kişiliklerinin şekillenmesinde önemli rol alırlar.

Öğretmenler, öğrencileri şekillendirirken aynı zamanda toplumu ve ülkeyi de şekillendirmiş olurlar.

Ülkelerin gelecekleri yani genç kuşaklar öğretmenlerin elinde şekillenir. Genç kuşak ne kadar iyi yetiştirilirse toplumun refahı, mutluluğu ve kalkınması bir o kadar artar. Bunun gerçekleşmesi için öncelikle öğretmenlerin kendine güvenmesi, alan bilgisinin iyi olması, pedagojik formasyonun yeterli olması yani iyi yetiştirilmesi belki de daha da önemlisi öğretmen olacak kişinin bu mesleğin ne kadar önemli olduğunun farkında olması gerekir.

Öğretmenler ne kadar iyi yetiştirilirse, ne kadar çalışma koşulları uygun hale getirilirse eğitimin kalitesi artar dolayısıyla çağdaş, huzurlu bir ülkenin kurulması sağlanmış olur.

Öğretmenliğin bir meslek olarak düşünüldüğü ilk günden günümüze dek her dönemde tüm toplumların birey yapılarının şekillenmesinde, çağdaşlaşmada ve medeni bir dünya düzenin kurulabilmesinde en büyük pay sahibi bir meslek olmuştur.

Hükümet döneminde son 15 yılda eğitim emekçileri daha fakirleşmiş, öğretmenlerimiz çağdaş yaşam düzeyinin altında bir gelire mahkûm bırakılmıştır.

Yoksulluk sınırının altında emekli maaşı ile yaşam mücadelesi veren öğretmenlerimiz ek işlere yönelmek zorunda kalmış, zor şartlarda yaşam mücadelesiyle baş başa bırakılmıştır.

Yıllarca eğitim emekçiliği yaparak hizmet vermiş ve emekli olmuş ve olacak öğretmenlerimizin ekonomik sorunlarını çözmemek yeni nesilleri karanlık geleceğe terk etmektir. “ gerekçelerini sunmak suretiyle TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi görüşülmesi amacıyla 30 Kasım 2016 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

Belgelere foto galerimizden ulaşabilirsiniz.

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>